Sledovaním televízie priberáte!

Možno to znie až úsmevne, no je to tak. Aj keď nie úplne doslovne. Jedná sa o výsledky štúdie na vzorke vysokoškolských študentov. Štúdia poukazuje na fakt, že sledovaním televízie priberáte.

Sledovanie televízie
Čím viac sa pozerali na televíziu, tým častejšie jedli

Štúdia 76 vysokoškolských študentov zistila, že čím viac sa pozerali na televíziu, tým častejšie jedli. Skúste tak znížiť počet hodín strávených pred televíziou. Na druhej strane, je to v tej telrvízii naozaj predsa len to, čo tak veľmi chcete sledovať? Skúste namiesto toho ísť radšej na prechádzku.

Obetovať stačí hoci len jeden televízny program, vďaka čomu znížite svoj denný príjem. Aj keď to samo o sebe vašu váhu nezníži, pomôže to od priberania. Štúdia poukázala na fakt, že sledovaním televízie priberáte.

Foto: ilustračné (flickr.com)

Sledovaním televízie priberáte!
4.33/5 Hlasov: 3